Fosterdiagnostik

Den här sidan vänder sig till dig som vill ha information om fosterdiagnostik. Här kan du förhoppningsvis hitta det du behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik är alltid frivilligt.

Det är i dag möjligt att undersöka ett foster för att upptäcka vissa allvarliga medfödda sjukdomar. Sådana undersökningar kallas fosterdiagnostik och utförs vanligtvis i början av graviditeten.

Barnmorskan ställer frågan - du tar ställning

Vid ditt första besök på din barnmorskemottagning kommer barnmorskan bland annat att fråga dig om du önskar information om fosterdiagnostik.

Svarar du nej tar barnmorskan inte upp frågan igen. Du kan givetvis själv ta upp frågan igen med din barnmorska eller läsa mer om fosterdiagnostik, till exempel på den här webbsidan.

Svarar du ja hänvisar barnmorskan dig till den här webbsidan. Vid nästa besök på barnmorskemottagningen följer barnmorskan upp dina tankar och önskemål och om du vill bokas en tid för undersökning.

Ett undantag är om du är under 35 år och önskar KUB-undersökning, då tar du själv kontakt med specialistmödravården. Läs mer på sidan Beställ tid.

Fakta

  • All fosterdiagnostik är frivillig.
  • För att kunna fatta ett självständigt beslut om fosterdiagnostik behövs kunskap i ämnet.
  • Cirka 98 av 100 barn föds utan någon allvarlig sjukdom eller större handikapp.
  • Ingen fosterdiagnostik kan påvisa alla allvarliga medfödda sjukdomar.
  • Av alla allvarliga sjukdomar och större handikapp är ungefär hälften möjliga att upptäcka med fosterdiagnostik. 

Informationsmaterial

Den här informationen finns även i PDF-format.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43