Huvudhandledarträffar

Huvudhandledarträffar 2017

Tid: Måndag 5 juni kl. 13:00-16:00
Plats: Smörblomman

Tid: Fredag 4 september kl. 13.00-16.00 
Plats: Vega

Tid: Måndag 9 oktober kl. 13:00-16:00
Plats: Vega

Tid: Onsdag 25 oktober, Bashandledarträff (separat inbjudan/anmälan)
Plats: Karstorp

Tid: Måndag 13 november kl. 13:00-16:00
Plats: Nova

Tid: Måndag 11 december, heldag 
Plats: Insikten