Kontaktuppgifter

Annelie Andersson
Utbildningssekreterare AT + ST Lidköping
Telefon: 0510-852 01
E-postadress


Anna Bergsten
Utbildningssekreterare AT Skövde 
Telefon: 0500-43 14 47
E-postadress


Kerstin Lantz
Utbildningssekreterare Läkarutbildningen
Telefon: 0500-43 10 38
E-postadress


Lena Gustafsson
Utbildningssekreterare ST-läkare, VFU, APL, LIA, PRAO
Telefon: 0500-43 25 71
E-postadress

Birgitta Persson
Utbildningssekreterare Kliniskt basår
Telefon: 0500-47 36 21
E-postadress


Magnus Boustedt, AT-chef, övergripande AT-studierektor SkaS Lidköping
Telefon: 0510-857 45
E-postadress


Christian Kirnö, övergripande AT-studierektor SkaS Skövde
Telefon: 0500-736 94
E-postadress 


Kajsa Hansson, övergripande AT-studierektor primärvården Lidköping
E-postadress


Klas Fellbrant, övergripande AT-studierektor primärvården Skövde
Telefon: 0500-49 32 58
E-postadress


Martin Oscarsson, övergripande ST- studierektor SkaS 
Telefon: 0500-49 94 35
E-postadress


Ylva Friberg Riad, övergripande ST-studierektor SkaS
Telefon: 0500-43 21 90
E-postadress


Marjo Berkhout, övergripande ST-studierektor primärvården Lidköping
Telefon: 072-001 10 74
E-postadress


Anneli Vinensjö, övergripande ST-studierektor primärvården Lidköping
Telefon: 0500-44 71 38
E-postadress


Micael Elmersson, övergripande ST-studierektor primärvården Skövde
Telefon: 0761-479939
E-postadress


Anne Gustafsson, övergripande studierektor VFU
Telefon: 0500-43 11 26
E-postadress

Terése Larsson, övergripande studierektor APL, LIA, PRAO
Telefon: 0761-19 44 54
E-postadress


Sahra Lindman, enhetschef Kliniskt basår
Telefon: 0500-43 27 43
E-postadress


Malin Mörthén, pedagog
Telefon: 0500-47 36 21
E-postadress


Anna Frost, psykolog
E-postadress


Anders Plantin,
Verksamhetschef VO Utbildning
Telefon: 0700-20 94 75