Anteckningar

Läkarförbundets studierektorsmöte, Stockholm 21 november 2017

Knappt hundra studierektorer från hela landet träffades. Vi var fyra stycken från SkaS (Ylva Friberg Riad, Martin Oscarsson, Magnus Boustedt samt Urban Ersson). På förmiddagen redovisade Socialstyrelsen kring upphandlingen av nya SK-kurser. Upphandlingen gäller fyra år framåt. På eftermiddagen var det en work shop om kompetensförsörjning. Därefter fick vi en genomgång av olika vägar till läkarlegitimation. Mest diskussion blev det angående vägen för tredjelandsdoktorer. Det har kommit nya regler för detta sedan sommaren 2016. En ide föddes hos oss om att försöka anordna en utbildningsdag om aspekter på detta för sjukhuset framöver.

Anteckningar från Sätra Bruk 15-16 november 2017

Två dagars internat tillsammans med ST- och AT-studierektorer samt läkarutbildningsansvariga på klinikerna. Första dagen var det föreläsningar och diskussioner kring HBTQ-frågor samt sjukhusimamen berättade om sitt arbete. Dessutom redogjorde vi för ST-programmet för gruppen. Andra dagen ägnades åt arbete inom ST-SR-gruppen. Studierektorsuppdraget belystes ur olika aspekter, som vi kommer att jobba vidare med.

Studierektorsgruppen var också enig om värdet av att träffas mer inom gruppen för att jobba vidare med studierektorsfrågan. Planerade möten för våren är 6/3, 26/4 och 23/5. Mail med mer information om kommande möten skickas ut till SR.

Senast uppdaterad: 2017-12-06 13:58