Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Datum hösten 2017:
22/11, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan           Deltagarlista                    

Datum hösten 2017:
23/11, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-09-19 09:45