Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Anmälan

Datum våren 2018:
25/4, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Vi har två kurser, anmäl dig till båda om du kan båda tillfällena annars anmäler du dig bara till det ena tillfället. Du kommer att få besked om vilken kurs du  blir antagen till.

Kursplan    Anmälan 26/4     Anmälan 27/4    Deltagarlista                    

Datum våren 2018:
26/4, Karstorp
27/4, Karstorp (extrainsatt utb, XJuridik)

Senast uppdaterad: 2017-09-14 08:53