Termin 2

LIV, Ledarskap i vården

3+2+2 dagar - del av delmål a1, a2
Kurs som fokuserar på personlig utveckling, handledning och ledarskap.

Vi har två kurser, anmäl dig till båda om du kan båda tillfällena annars anmäler du dig bara till det ena tillfället. Du kommer att få besked om vilken kurs du  blir antagen till. Anmälan sker till alla steg i LIV-kursen.

Kursplan          Anmälan LIV         Anmälan XLIV 

Deltagarlista LIV          Deltagarlista XLIV               

Datum våren  2018:

LIV
29-31/1, Karstorp
12-13/3, Karstorp
23-24/4, Karstorp

XLIV (extrainsatt utb)
6-8/3, Karstorp
4-5/4, Karstorp
8-9/5, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-11-14 09:49