Termin 3

Etik

1 dag - del av delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Kursplan           Anmälan           Deltagarlista                    

Datum våren 2018:
17/1, Karstorp

Det kliniska samtalet 1

2 dagar - del av delmål b1
Det kliniska samtalet 1 innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.

Vi har två kurser, anmäl dig till båda om du kan båda tillfällena annars anmäler du dig bara till det ena tillfället. Du kommer att få besked om vilken kurs du  blir antagen till.

Kursplan         Anmälan 15-16/1         Anmälan 18-19/1

Deltagarlista KS1         Deltagarlista XKS1               

Datum våren 2018:
15-16/1, Karstorp (KS1)
18-19/1, Karstorp (extrainsatt utb, XKS1)

Organisation

2 dagar - del av delmål a1, a4, a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Kursplan         Anmälan         Deltagarlista                  

Datum våren 2018:
2-3/5, Karstorp

Läkemedel

1 dag - del av delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

Kursplan           Anmälan           Deltagarlista                    

Datum våren 2018:
4/5, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-10-31 10:43