Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

Anmälan är stängd för våren 2018!

 Kursplan          Deltagarlista               

Program MED handledning          Program UTAN handledning

Datum våren 2018:
24-25/1, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Anmälan är stängd för våren 2018!

Kursplan           Deltagarlista         

Program MED handledning          Program UTAN handledning   

Datum våren 2018:
16-17/5, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-04-19 13:12