Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan           Anmälan           Deltagarlista               

Datum våren 2018:
24-25/1, Karstorp

Försäkringsmedicin

1 dag - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Kursplan            Anmälan          Deltagarlista               

Datum våren 2018:
16-17/5, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22