Termin 5

Det kliniska samtalet 3

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan           Anmälan           Deltagarlista               

Datum våren 2018:
31/1-1/2, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-09-19 14:04