Termin 5

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan           Anmälan           

Kursen är inställd p g a för få deltagare.      

Datum våren 2018:
31/1-1/2, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-10-31 09:46