Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Anmälan ST      Anmälan handledare

Datum hösten 2018:
21/11, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan   Anmälan     Deltagarlista                    

Datum hösten 2018:
22/11, Karstorp

Senast uppdaterad: 2017-12-14 13:50