Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

Anmälan är ständ för hösten 2018!

 Kursplan          Deltagarlista 24-25/9          Deltagarlista 26-27/9                

Datum hösten 2018:

24-25/, Karstorp
26-27/9, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Anmälan är ständ för hösten 2018!

Kursplan          Deltagarlista                      

Datum hösten 2018:
5-6/12, Karstorp