Termin 5

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan           Anmälan           Deltagarlista            

Datum hösten 2018:
3-4/10, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-01-11 10:20