Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan           Anmälan            Deltagarlista                 

Datum hösten 2018:
26-27/9, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Kursplan            Anmälan           Deltagarlista                      

Datum hösten 2018:
5-6/12, Karstorp