Produktgrupper bensår

Produkter för lokalbehandling grupperas under rubriker som anger huvudsakligt innehåll/användningsområde.

Vilka/vilken produkt som anges inom varje grupp styrs av rekomendationer från Referensgruppen inom Förband & Sårläkning Västra Götalandsregionen

  

 

Senast uppdaterad: 2017-05-08 01:15