Övriga sår

Omfattar sår med annan orsak än rent venös/arteriell insufficiens eller neuropati.

I denna grupp ingår bland annat nedanstående

Observera

Många av dessa sår kräver specialistomhändertagande

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20