Remiss till multidisciplinär mottagning

Frågeställning

A - Vad är en multidisciplinär mottagning?
B - När skrivs remiss till multidisciplinär mottagning?

Kriterier

Sår bedömt som arteriovenöst blandsår

Mål

Målet är att såret handläggs och behandlas på rätt sätt

Åtgärd/information

A - Multidisciplinär mottagning är en mottagning där patienten bedöms av hudläkare och kärlkirurg gemensamt.

B  - Remiss till multidisciplinär mottagning sker i följande fall

  • Patient med arteriovenöst blandsår

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? Se Remissinnehåll

Remiss till multidiciplinär mottagning skrivs av läkare och skickas till:

Hudmottagningen eller Kirurgmottagningen  Skaraborgs Sjukhus Skövde,
54185 Skövde

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi,  Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21