Produktgrupper trycksår

Produkter för lokalbehandling grupperas under rubriker som anger huvudsakligt innehåll/användningsområde.

Vilka/vilken produkt som anges inom varje grupp styrs av rekomendationer från Referensgruppen inom Förband & Sårläkning Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20