Hjälp vid val av madrass utifrån risk/sårklass

Risk för trycksår / trycksår klass 1-2

Välj en madrass med tryckreducerande skum eller växeltryck luft. Till exempel: Optimal 5-Zon (skum), Da Capo Comfort plus (skum).

Mycket hög risk för trycksår / trycksår klass 3-4

Välj en madrass med växeltryck luft. Till exempel Auto Aire Select ("low air loss"-system), CuroCell AUTO4, CuroCell AUTO420 (brukarvikt 250 kg)

 

På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns ett låneförråd för luftväxlande madrasser på Hjälpmedelsförrådet. Utlåning sker till vårdavdelningar på SkaS. Riktlinjer för låneförråd hjälpmedel

Länkar till leverantörernas hemsidor

Auto Aire Select och Auto Sure Float
Information angående beställning och kostnad för Auto Aire Select

CuroCell AUTO4
Information angående beställning och kostnad för CuroCell AUTO4

Da Capo Comfort plus

Optimal 5-Zon

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-06-04 03:29