Remittering av trycksårspatient

Frågeställning

A. Vart kan trycksårspatienter remitteras för specialistvård?

B. Vilka uppgifter skall remissen innehålla

Kriterier

Trycksårspatient med behov av specialistvård

Mål

Läkt sår

Åtgärd/information

A - Trycksårspatienter kan remitteras till

 • Hudkliniken SkaS Skövde - för hjälp med diagnostik, åtgärd mot sårläkningshämmande faktorer och för behandlingsförslag
 • Infektionskliniken SkaS Skövde - då infektion misstänks vara huvudproblemet och patienten har feber eller annan allmänpåverkan
 • Kirurgkliniken SkaS Skövde - då det finns behov av sårrevision och/eller ställningstagande till plastikkirurgi. Vid behov av kirurgisk sårrevision utförs denna på patientens "hemsjukhus"
 • Fotmottagningen eller det Multidisicplinära Fotteamet SkaS Skövde - då patienten har trycksår på fötterna
 • Ortopedtekniska avd SkaS - vid fotsår med behov av avlastning av trycksår på fötterna (läkare skriver ett medicinskt underlag som ortopedingenjör använder vid förskrivning)
  Länk till regelverk för utskrivning av orthoser och skor

B - Remissen skall innehålla upgifter om

 • Anamnes (inkl rörelseförmåga och BMI)
 • Läkemedel
 • Vidtagna åtgärder te.x. lokalbehandling och avlastning
 • Sårets lokalisation och duration
 • Sårets storlek, djup och utseende. Om möjligt foto
 • Vid fotsår ankel/armindex
 • Uppgift om ansvarig sjuksköterska/kontaktperson

 

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-06-10 03:31