Verktygslåda - kommunal vård och omsorg

Hygienrond/egenkontroll - sjukhus, primärvård, och kommunal vård och omsorg. 

Bildspel

Bildspel om basala hygienrutiner och klädregler

Bildspel med manus (basala hygienrutiner)

Bildspel om naglar och VRI

Bildspel med manus (naglar)

Tipspromenader

Tipspromenad 1 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 2 - Blandade frågor

Tipspromenad 3 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 4 - Calici

Workshop

Workshop - beskrivning

Workshop - basala hygienrutiner - formulär

Workshop - sant och falskt om vinterkräksjuka och multiresistenta bakterier - formulär

Webbutbildning

Webbutbildning - basala hygienrutiner. Be alla dina medarbetare, nya som gamla, att göra denna enkla men informativa utbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och är producerad av Vårdhygien, Stockholms läns landsting.

Filmer med diskussionsfrågor

Hygieninformation

Hygienbroschyr - Lätt att göra rätt. Nyproducerad 2015. Liten broschyr i fickformat, som finns att hämta eller beställa hos Vårdhygien på Skaraborgs Sjukhus genom att ringa telefonnummer: 0500-43 20 84 eller skicka ett mejl till E-postadress.

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare - folder  Vid utskrift, välj "häfte" .

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3 välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Övrigt

Hygienombuden tipsar

Film om influensa - producerad av Vårdhygien, Skaraborg hösten 2017.

Film om basala hygienrutiner - producerad av Vårdhygien, Borås hösten 2016.

Rena händer räddar liv - informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Självskattning av basala hygienrutiner och klädregler - formulär.

Vårdhygieniska argument

Senast uppdaterad: 2017-12-21 10:25