Verktygslåda - sjukhus

Hygienrond/egenkontroll - sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg.

Bildspel 

Bildspel om basala hygienrutiner och klädregler 

Bildspel med manus (basala hygienrutiner) 

Bildspel om naglar och VRI 

Bildspel med manus (naglar) 

Tipspromenader

Tipspromenad 1 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 2 - Blandade frågor

Tipspromenad 3 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 4 - Calici

Workshop

Workshop - beskrivning

Workshop - basala hygienrutiner - formulär

Workshop - sant och falskt om vinterkräksjuka och multiresistenta bakterier - formulär.

Webbutbildning

Webbutbildning -  basala hygienrutiner. Be alla dina medarbetare, nya som gamla, att göra denna enkla men informativa utbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och är producerad av Vårdhygien, Stockholms läns landsting.

Filmer med diskussionsfrågor 

Lokalvårdsutbildning för vårdpersonal-regionalutbildning, webbaserad

Hygieninformation

Hygienbroschyr - Lätt att göra rätt. Nyproducerad 2015. Liten broschyr i fickformat, som finns att hämta eller beställa hos Vårdhygien på Skaraborgs Sjukhus genom att ringa telefonnummer: 0500-43 20 84 eller skicka ett mejl till E-postadress.

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare - folder.  Vid utskrift, välj "häfte".

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch. Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3  välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Arbetsmaterial

Checklista för vårdpersonal: Städning av patientnära ytor på vårdrum

Checklista för vårdpersonal: Städning i vårdnära lokaler och mottagningsrum/utrustning som delas

Patientsäkerhetsuppdrag: Förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Övrigt

Hygienombuden tipsar

Film om influensa - producerad av Vårdhygien, Skaraborg hösten 2017.

Film om basala hygienrutiner - producerad av Vårdhygien, Borås hösten 2016.

Fysiska förutsättningar för basala hygienrutiner

Rena händer räddar liv - informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Vårdhygieniska argument

Senast uppdaterad: 2017-12-21 10:19