Webbplatsens syfte är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår.

Ett trycksår är en lokaliserad skada i huden och underliggande vävnad orsakad av störning i blodtillförseln till området.

Ett svårläkt bensår definieras som ett sår nedom knänivå, som inte läker inom 6 veckor. Denna definition inkluderar alla typer av sår, även fotsår.

Här kan du läsa nyheter från Bensårscentrum. Du kan prenumerera på våra nyheter med hjälp av RSS? Klicka här för att läsa mer.

uiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{mjmv{iz{kmv|z}u5s{{5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m