Fortbildning för specialistläkare

Fortbildning för specialistläkare i Västra Götalandsregionen (VGR). Inom ett antal områden finns gemensamt anordnade utbildningar för specialistläkare i VGR.

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandregionen har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av för denna uppgift särskilt utsedda studierektorer inom de specialiteter som finns företrädda på flera av Västra Götalandregionens sjukhus. Studierektorn ska ha detaljerade kunskaper om utbildningsbehovet inom den egna specialiteten, ha god överblick över (inklusive kvalitetsbedöma) tillgängligt utbildningsutbud, ta initiativ till ett utbud av utbildningsaktiviteter, förankra innehållet i en kontinuerlig fortbildning för Västra Götalandregionens specialister i respektive sektorsråd och stödja verksamhetscheferna i framtagandet av individuella kompetensutvecklingsplaner.

Årsberättelse 2016, pdf

Bidrag för att delta i kurser och konferenser 

Medicinska kompetensutvecklingsrådet har avsatt 3,5 miljoner kronor i 2016 och 2017 års budget för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för medarbetare inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Verksamhet kan söka ersättning för

Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser under 2017, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Webbaserade lunchföreläsningar 2017

Nytt för vårterminen är att vi nu övergår till föreläsningar varannan tisdag kl 12-12.45 enligt tidigare principer med presentationer (live) genom videolänk.

Länk till inspelade föreläsningar på intranätet

Nytt för 2017 blir även att tidigare system med ”fri lunchbox” för specialistläkare som bevistar VGR-föreläsningarna måste modifieras. Enligt redovisningsmässiga krav och administrativa svårigheter har beslutats att den egna verksamheten framdeles ansvarar för att prioritera denna utbildningsresurs enligt beslut av verksamhetschef.

Förslag till praktiskt genomförande är att verksamheten köper lunchkuponger i matsal eller motsvarande och att deltagare i föreläsning erhåller/kvitterar kupongen hos verksamhetsassistent eller motsvarande enligt intern beslutsordning. Det är således inget hinder att ”övrig personal” erhåller förmånen inom ramen för verksamhetens utbildningsresurs, om verksamhetschef finner detta angeläget.

24/1 Sjukvårdens utmaningar i ett regionalt perspektiv, ekonomi, krav på strukturförändringar etc. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

7/2 Universitetssjukhusets roll och möjligheter att vara hela regionens sjukhus, visioner och svårigheter. Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg SU.

21/2 Katarak, en grumlig historia. Professor Madeleine Zetterberg, Ögonkliniken SU.

7/3  Hälsa och livskvalitet efter intensivvård. Docent Stefan Lundin, IVA SU.

21/3 Osseointegrerade extramitetsproteser enligt Brånemark. Öläk Joakim Strömberg, Ortopedi SU.

4/4 Nationellt vårdprogram kolorektal cancer. Överläkare Dan Asplund, Kirurgkliniken SU/Ö.

25/4 Akut strokevård, jämlik vård i regionen! Överläkare Jan-Erik Karlsson, Neurologi SU.

9/5 Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Överläkare Peter Peturson/Oskar Angerås, Kardiologi SU.

23/5 Självskadebeteende, vad behöver man inom somatiken tänka på. Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR och Ulrika Bonde, Psykiatri Kungälv.

 

Alingsås lasarett

Videokonferenslokalen plan 1

Angereds Närsjukhus

Videokonferensrum, administration

Frölunda Specialistsjukhus

Stora konferensmatsalen

Kungälvs sjukhus

Riddarsporren

Mölndals sjukhus

SSL-rummet (Särskild sjukvårdsledning)

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Hönan

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Adm. Konferensrum 7

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Gullvivan

Sahlgrenska sjukhuset

Kirurgens konferensrum, elevhemmet, plan 1

Södra Älvsborgs Sjukhus

Jonny Bernhardsson i Tehuset

Uddevalla sjukhus

Hallonet

Östra sjukhuset

Kirurgens konferensrum, plan 2

Anna Nilsdotter

Ordförande MUR
Telefonnummer
E-post

Louise Théen

Sekreterare MUR
Telefonnummer
E-post

Allmänmedicin

Studierektor under tillsättning

Anestesi och intensivvård

Stefan Lundin 
E-postadress 

Barn- och ungdomsmedicin

Per Wekell
E-postadress 

Bild- och funktionsmedicin

Ylva Aurell
E-postadress

Geriatrik

Ingalill Andersson
E-postadress 

Gynekologi och obstetrik

Maria Gyhagen
E-postadress 

Infektion

Birgitta Anesten
E-postadress 

Internmedicin

Leif Lapidus
E-postadress 

Kardiologi

Oskar Angerås
E-postadress 

Koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Eva Lundh
E-postadress 

Kirurgi

Kent Lundholm
E-postadress 

Lungmedicin

Margaretha Smith
E-postadress 

Läkemedelskommittén Västra Götalandsregionen

Elisabeth Stadberg
E-postadress

Onkologi

Malin Blomstrand
E-postadress

Ordförande 

Anna Nilsdotter
E-postadress 

Ortopedi

Michael Ullman
E-postadress 

Reumatologi

Mats Dehlin
E-postadress 

Sekreterare

Louise Théen
E-postadress 

Vuxenpsykiatri

Alina Karanti
E-postadress

Ögon

Sara Pålsson
E-postadress 

Öron, näsa och hals

Hasse Ejnell
E-postadress 


Publicerad: 2017-04-11 10:45