Du som studerar

För dig som studerar och funderar på en framtid hos Västra Götalandsregionen finns flera ingångsvägar. Du som går på gymnasiet kan göra feriepraktik på sommaren och du som pluggar på universitet eller högskola kan göra din praktik eller skriva ditt examensarbete hos oss.

Träffa oss!

Vi besöker skolor och deltar i mässor och evenemang i Sverige och Europa. Vi vill gärna träffa dig och prata mer om jobb i VGR. Här publicerar vi datum för information om när du kan träffa oss.

Examensarbete

Du som studerar på en eftergymnasial utbildning och är intresserad av att skriva ditt exmensarbete hos oss, kontakta:

E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-04-27 10:53