Allmäntjänstgöring (AT) vid Alingsås lasarett

Huvudansvaret för hela AT-placeringen utgår från Alingsås lasarett som förvaltar den ekonomiska ersättningen från Västra Götalandsregionen. Chef för AT-läkarna utses av sjukhusdirektören och detta uppdrag har Yvonne Damm.

Ansökan till AT sker två gånger årligen enligt regionens direktiv. Vi tillsätter för närvarande 17 AT-block som startar uppdelat på fyra tillfällen under året. Antagningen sker efter skriftlig ansökan samt intervju.

Tjänstgöringen på 21 månader är uppdelad enligt följande: medicin (sex månader), kirurgi/ortopedi (sex månader), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral, i möjligaste mån utefter önskemål.

AT-utbildningen inriktar sig främst på att ge en bra praktisk-klinisk utbildning. AT-läkare bemöts som en kollega, d v s man ingår i schemat som underläkare vid tjänstgöring på avdelningar och akuten respektive primärvårdsmottagningar. Stor vikt läggs på handledning och stöd från övriga kollegor. Målet är att AT-läkare vid legitimation ska känna sig trygg att gå vidare med ST-utbildning.

Det finns tre studierektorer som är fördelade på medicin, kirurgi/ortopedi på Alingsås lasarett (Harald Wängberg), Psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus (Sonata Ilciukiene) och Primärvården mitten Älvsborg (Eva de Fine Licht).

Handledning
Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare. Som stöd för handledningen finns på lasarettets hemsida en praktisk manual. Utöver den individuella handledningen deltar alla AT-läkare i en handledningsgrupp om sex till åtta AT-läkare, s k LOTS-grupp som följs åt under hela AT-tiden. Här diskuteras läkarrollen ur olika aspekter, hur man hanterar svåra situationer osv.

Jourtjänstgöring under ditt första AT år
Sjukhusets akutmottagning är öppen för medicin- och kirurg/ortopedpatienter mellan kl 08.00-21.00. Då bemannas akuten av primärjourer. Efter stängning av akuten tar en husjour över ansvaret för inneliggande patienter. Husjouren har stöd från medicinbakjour samt kirurgbakjour. AT-läkarna tjänstgör som såväl primärjour som husjour. Narkosläkare är sjukhusbundna. Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare.

Psykiatriplacering
Psykiatriplaceringen är förlagd vid psykiatriska kliniken i Borås. Din huvudplacering är i de flesta fall förlagd till en slutenvårdsavdelning. För ett fåtal av er blir det fråga om en placering i öppenvården. Detta är en möjlighet som på sikt kan erbjudas fler då vår bemanning förbättrats. Under psykiatriplaceringen kommer du som är placerad i slutenvården att under 1-2 veckor vara på en öppenvårdsmottagning och du som är i öppenvården på motsvarande sätt var 2 veckor i slutenvården. Under din tjänstgöring är du placerad som dagjour på Akuten under en till två veckor med närvarande specialist som stöd. Först efter din dagjoursplacering kommer du att tilldelas jourpass på kliniken.

Primärvårdsplacering
Under din primärvårdsplacering arbetar du med anpassat schema och egna återbesökstider med akuta och planerade patientbesök.  Du har schemalagd handledningstid med personlig handledare minst en timma per vecka. Och tillgång till ständigt instruktion i det dagliga arbetet. Du deltar i schemalagd AT-undervisning en eftermiddag var fjortonde dag som är förlagd till områdets olika vårdcentraler. Varannan vecka har du kompetensutvecklingstid en eftermiddag för att kunna läsa på och göra studiebesök enligt egen planering. Jourer gör du tillsammans specialistkompetent kollega eller ST-läkare i allmänmedicin på primärvårdens jourcentral.

Du kommer också under primärvårdsplaceringen få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som till exempel öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn. Ditt schema är anpassat och du jobbar aldrig ensam. En vecka kan avsättas till utlokalisering i annan verksamhet efter eget val.

Litteratur
Alla AT-läkare får vid tjänstgöringens start ett paket om fem böcker.
Medicin:Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern
Kirurgi: Akut Buk av Lars-Erik Hansson
Ortopedi på Akuten av Sven Anders Sölveborn
Psykiatri: Introduktion till Klinisk psykiatri Allmänmedicin: Allmänmedicin av Krister Jonés 

Sök AT-tjänst på Alingsås lasarett

 
Alingsås lasarett ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
AT-annonsen publiceras två gånger/år, vår och höst,
på jobbportalen.

Se annonsen här
Välkommen att söka!


 

Kontakt


Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg
Kirurg/Ortopedkliniken
Tel: 0322-22 60 00 (växel)
E-post:  

Studierektor primärvård
Eva de Fine Licht
Studierektorsenhet primärvård
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 BORÅS
E-post:  

AT-information primärvårdsplacering


Studierektor för Psykiatri (SÄS)
Sonata Ilciukiene
Vuxenpsykiatrisk klinik 1
Tel: 033-616 49 85
E-post:  

 
AT-chef
Yvonne Damm
Telefon: 070-082 58 74
E-post:  

AT-samordnare
Maria Skogsbryne
Administration
Tel: 0322-22 61 76
E-post:  

uiqt|wBpizitl5%wivojmzoH%vozmoqwv5{mpizitl5%wivojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5lmgnqvmgtqkp|H%vozmoqwv5{mm%vi5lmgnqvmgtqkp|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{wvi|i5qtkq}sqmvmH%vozmoqwv5{m{wvi|i5qtkq}sqmvmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5liuuH%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5liuuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5{swo{jz%yvmH%vozmoqwv5{muizqi5{swo{jz%yvmH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m