Att jobba på Alingsås lasarett

Sjukhusets upptagningsområdet omfattar 100 000 invånare. Alingsås har närmare 100 vårdplatser och 700 anställda. Vid akutmottagningen bedrivs akutverksamhet för medicin- och kirurg/ortopedpatienter mellan kl 08.00-21.00.  

Vid sjukhusetbedrivs också slutenvård inom medicin, kardiologi, kirurgi, urologi och ortopedi. På anestesiklinken finns operation, IVA och anestesi och smärtmottagning samt öppenvårdsmottagningar för gynekologi och öron, näsa, hals. Sjukhuset har en röntgenavdelning, en serviceenhet samt enheter för rehabilitering och specialistmottagningar.

Kontakt

Kerstin Kjellberg, HR-specialist
Tel: 0322-22 61 33
Kliniken för Akutmottagning och administration samt Kirurg/ortopedkliniken.


Maria Skogsbryne, HR-specialist
Tel: 0322-22 61 76
Medicinkliniken och Anestesikliniken.
Kontaktperson för AT-läkare.


Carin Carlehed, HR-specialist
Tel: 0322-22 65 45
Hälsa och Arbetsmiljö

 

 

Student? Alingsås lasarett är ett steg på vägen!

Utbildar du dig för att jobba inom hälso- och sjukvården? Hos oss kan du, på vägen till ditt yrkesmål, få praktisk kunskap om vårdarbete, under erfaren handledning.

Joakim fick möjlighet att växa under sin tid på Alingsås lasarett

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m