Dina rättigheter

Invånarna i Västra Götaland har rätt till en trygg och lätt tillgänglig sjukvård av hög kvalitet. I kontakten med hälso- och sjukvården har du både rättigheter och skyldigheter.

    

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska få vård inom en viss tid. Tiden är olika beroende på vilken vård du behöver. Det är dock alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du får vård. Mer om vårdgarantin.


Sjukresor

När du reser till sjukhus, vårdcentral eller en annan vårdgivare inom Västra Götalandsregionen och Halland får du ersättning för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du betala själv. Det kallas för egenavgift. Avgiften är olika beroende på vilket färdsätt du väljer.

Från och med den 1 januari 2011 kommer sjukreseersättningen till dig som patient att utbetalas från sjukreseenhetens kontor i Borås. Därmed kommer man inte längre att kunna få kontantersättning för sina sjukresor utbetalda på Alingsås lasarett.

Utbetalning sker via Swedbank. Har du en annan bank ska ditt konto vara anmält till Swedbank, det gör du hos din bank eller närmaste Swedbankkontor.
Om du inte har anmält ett konto får du ett utbetalningskort på ersättningen.

För att ersättningen ska utgå krävs besöks-/vårdgivarkvitto samt en skriftlig ansökan där det framgår hur du har åkt till vårdgivaren och eventuella biljetter.

Ansökan om ersättning skickas till:

Sjukresenheten
Regionens hus
501 17 Borås

Du är även välkommen att ringa sjukresenheten på telefon 033-17 48 95.

Mer information om sjukresa till och från vården


Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Om du har beställt tid för besök hos en vårdenhet som drivs av Västra Götalandsregionen ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift du har betalat. Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Detta gäller inte för akuta besök på till exempel akut- eller jourmottagning. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

 

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut får du betala 100 kronor. Mer om avgifter och ersättningar

 

Språktolk

Du som inte förstår eller talar svenska så bra har rätt till språktolk när du besöker sjukhus. Som patient ska du få korrekt information om sjukdom och behandling. Det är viktigt att du använder språktolk för att göra dig förstådd på ditt eget språk. Du bör inte använda barn eller andra släktingar som tolkar åt dig.

Om du behöver en språktolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Språktolken har endast till uppgift att översätta och tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal.

Tolkhjälpen är kostnadsfri för dig.

Teckenspråkstolk och taltolk

Information från Habilitering & Hälsa

 

Utredare Patientnämnden

Har du synpunkter eller klagomål på den behandling eller bemötandet du fått inom hälso- och sjukvården ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig på mottagningen/avdelningen. Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare till patientnämnden.  Mer information om Patientnämndens arbete

Telefon: 010-441 20 00 Telefontid: kl 9.00-11.00
Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
E-post:  
Hemsida: www.vgregion.se/patientnamnden

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmqowv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmqowv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m