Utväg - kompetenscenter mot våld i nära relation

Utväg är ett myndighetssamverkande kompetenscenter mot våld i nära relation.

Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation eller till dem som har ett vålds- och aggressionsproblem. De erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld. Samtalen sker individuellt eller i grupp. Dehar tystnadsplikt och all kontakt med Utväg är kostnadsfri.

Samordnare för kvinnor
Kirsi Dufva
0322 -130 85
0703 – 20 19 49
 

Samordnare för män
Claes Nilsson
0701 – 70 29 19
  

Samordnare för barn och ungdom
Britt Fredriksson
0706 16 42 46
 

Samordnare för våldsutsatta
Ann Yngve
0733 - 20 35 99
 

Samordnare för utövare av våld
Mikael Persson
0738 - 10 36 01
 

För mer information www.utvag.com

uiqt|wBsqz{q5l}n%viH%vozmoqwv5{msqz{q5l}n%viH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5n5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5n5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||5nzmlzqs{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5nzmlzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5%yvo%vmH%vozmoqwv5{mivv5%yvo%vmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5x5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5x5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m