Synpunkter eller klagomål

Har Du som patient eller närstående synpunkter eller klagomål på vården?

Ibland händer det att missnöje och problem uppstår och då vill vi göra vårt bästa för att försöka reda ut problemet.  

  • Dina synpunkter och klagomål är viktiga för oss att få ta del av. De ger oss en möjlighet att förbättra oss och vår verksamhet.
  • Vi har tydliga rutiner för klagomålshantering. Det innebär systematisk uppföljning och dokumentation av klagomål.
  • Klagomål skall hanteras utan dröjsmål och Du som patient eller närstående skall alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.
  • Lyckas vi inte reda ut problemet på plats kan vi hänvisa Dig till rätt instans utanför sjukhuset.

    Det går bra att kontakta vem som helst på avdelningen/mottagningen Ditt ärende gäller, men varje avdelning och mottagning har en särskild kontaktperson för klagomålshantering.

 

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m