Tolkservice

Tolkservice är gratis för patienter som är döva, dövblinda, hörselskadade och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkverksamheten står för kostnaden oavsett vem som beställer tolk till besöket.   

Beställning och avbeställning av språktolk

- Telefon 0770-813 000
- Via webbtjänst TSRonline
- Journummer utanför kontorstid telefon 010-441 37 00 (Gäller endast vid akut behov av tolk innevarande kväll, natt eller helg)

Mer information på

www.tolkformedlingvast.se

uiqt|wBsmv|5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m