Tolkservice

Tolkservice är gratis för patienter som är döva, dövblinda, hörselskadade och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkverksamheten står för kostnaden oavsett vem som beställer tolk till besöket.

Tolkbeställning

Telefon: 0771-700 700
Fax: 031-339 37 39
E-post:  
Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Tolkverksamheten/

Gäller det akuta uppdrag - dygnet runt.

Telefon: 020-220 700

För mer information:

Telefon: 0511-255 82
Mobiltel: 0703-570 530
E-post:  

uiqt|wB|wtsjm{|ättvqvoH%vozmoqwv{5{m|wtsjm{|ättvqvoH%vozmoqwv{5{muiqt|wBsmv|5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{msmv|5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m