Vårdavdelningar

Avdelning 3

Inriktning palliativ vård
Fria besökstider 


Avdelning 5 - plan 3

Inriktning allmän internmedicin med specialitet hjärtsjukdomar.
Tel 0322-22 63 72 
Besökstid Alla dagar 13.00 - 19.00


 

Avdelning 6 - plan 5

Inriktning kirurgi och urologi. 
Tel Tel 0322-22 63 68
Telefontid  11.00 - 12.00 och 15.00 - 07.00
Besökstid Alla dagar 15.00 - 19.00 eller enl överenskommelse 


 

Avdelning 7 - plan 4

Inriktning allmän internmedicin med specialitet blodsjukdomar, diabetes och mag-tarmsjukdomar.
Tel 0322-22 64 30 

Besökstider
Avdelning 7 - Alla dagar 15.00 - 19.00 


 

Avdelning 8 - plan 5

Inriktning ortopedi med specialitet proteskirurgi av höfter och knän. 
Tel 0322-22 63 89
Besökstid
Vardagar 15.00 - 19.00
Helger 13.00-19.00 
Mer information om Avdelning 8 »
Avdelning 9 - plan 5

Inriktning strokevård med rehabilitering. 
Tel 0322-22 63 70
Besökstid Vardagar 15.00 - 19.00, helger 13.00 - 19.00 eller enl överenskommelse
Strokesköterska 0322-22 60 44, fredag 08.00 - 09.00 
Intensivvårdsavdelningen (IVA) - plan 3

Sex hjärt - och medicinintensivvårdsplatser, tre kirurgiska intensivvårdplatser och en postoperativ avdelning med plats för tolv patienter.
Tel 0322-22 63 00 
Besökstid Alla dagar 11.00 - 13.00 och 16.00 - 19.00
Avdelningschef 0322-22 63 05
Bitr avdelningschef 0322-22 63 54  

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m