Det är oss du möter på Diabetsmottagningen

Dietist   

Våra dietister lär patienten hur de olika energigivarna kolhydrater, fett och protein påverkar blocsockret, samt hur patienten med hjälp av kolhydraträkning kan bestämma en mer korrekt dos insulin till olika måltider och på så sätt minska risken för känningar eller höga värden.   

Fotvårdare

Våra fotvårdare har i uppdrag att förebygga fotsår, behandla fotsår och förhindra nya. Vi ger information om god egenvård och informerar och motiverar till bra skoval. Vi ser också till att patienten får bra avlastning genom samarbete med ortopediska avdelningen.

Kurator

Att leva med diabetes påverkar hela livet: relationer, arbete/studier, självbild och framtidsplaner. Ibland kan det kännas stressigt och svårt att få ihop tillvaron. I samtal med kurator kan du få hjälp att reflektera över just din situation. Kurator kan också ge vägledning kring vilket stöd du kan söka från andra instanser i samhället, exempelvis försäkringkassa och socialtjänst.

Läkare

Läkaren är ansvarig för medicinsk behandling och utväerdering av blodsockerbehandling, blodtryck, lipvärden samt konsultation av andra samtidiga sjukdomar eller komplikationer (t.ex. fotskador, ögonförändringar, hjärt-kärlsjukdomar m.m.)
Läkaren träffar patienterna vid enskilda besök, på fotmottagningen, på vårdavdelnngen och i gruppundervisning. Våra läkare hjälper till med diabetespatienter som är inlagda på vårdavdelningar och fungerar även som konsulter för primärvård och kommun i diabetesfrågor.

Sekreterare

Sekreteraren tar hand om det administrativa kring patientens besök; väntelisthantering, tidsbokning, registrering i datasystemet m.m.

Sköterska

Vid besök på mottagningen kontrollerar sköterskan HbA1c, blodtryck, vikt och gör eventuella justeringar av insulin/tabletter. Sköterskan går också igenom eventuella behandlingshinder. Våra sköterskor fungerar, liksom läkarna, som konsulter för primärvård och kommun i diabetesfrågor.

Vi arbetar på Diabetesmottagningen

Diabetessjuksköterskor

Victoria Carter
Anna Svensson

Läkare

Peter Fors
Svetlana Todorovic
Peter Moström

Fotvårdare

Anna-Gerd Andersson
Lotta Carlmark

Dietist

Helena Öggesjö

Kurator

Lovisa Hanberger

Sekreterare

Mari Stridh Larsson

Undersköterska

Ann-Christine Nilsson

 

uiqt|wB&szq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m