Förnyelse av recept och hjälpmedelskort

Recept, hjälpmedelskort och medicinska frågor angående din behandling. Ring till lämplig person.
Klicka här för att öppna telefonlista (pdf-fil) 

Om du inte får tag på oss och det är mycket bråttom, ring dygnet runt Sjukvårdsrådgivningen telefon1177.

uiqt|wB&szq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m