Välkommen till palliativa teamet!

Palliativa teamet äret ett öppenvårdsteam som utgör länken mellan sjukhuset och den kommunala sjukvården i hemmet. Teamet samarbetar med vårdpersonal på sjukhus, prmärvård och kommunal sjukvård.

Palliativa teamet är multiprofessionellt och består av sjuksköterskor, smärtsjuksköterska, läkare, kurator, paramedicinare, dietist och präst. Enheten har också en slutenvårdsdel där patienterna vårdas när slutenvård behövs.

Vem remitteras?   

Till teamet remitteras en patient i palliativt skede efter information från behandlande läkare.

Kontakt

Palliativa teamet, plan 5
Tel: 0322-22 66 96
Mån - fre 08.00 - 16.00 

E-post :
 

 

uiqt|wBxittqi|q%vi|mium|5itqvo{i{H%vozmoqwv5{mxittqi|q%vi|mium|5itqvo{i{H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m