Välkommen till Röntgenavdelningen

Röntgenavdelningen på Alingsås lasarett är en allmän bild- och funktionsmedicinsk avdelning. Det innebär att vi utför undersökningar med olika typer av apparatur. Patienterna som kommer till oss har såväl medicinska som kirurgiska och ortopediska åkommor. Röntgenavdelningens medarbetare verkar för god omvårdnad i vårdmötet och strävar i sina vårdprocesser efter att utföra undersökningar med minsta möjliga stråldos och hög patientsäkerhet. Det professionella arbetslaget bygger på ett antal röntgensjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och läkare samt en medicinskteknisk ingenjör. 

Specialundersökningar

Förutom vanligt förekommande röntgenundersökningar utförs även specialundersökningar såsom datortomografier, ultraljudsundersökningar och magnetkameraundersökningar. Mammografiundersökningar utförs inte hos oss.

Inför besöket

När du varit på läkarbesök på din vårdcentral och det bestämts att du ska på en röntgenundersökning får du en bokad tid. Efter samråd med din läkare kan du i vissa fall välja att komma till vår drop in-mottagning istället. Mer information om vem som kan söka på drop in-mottagningen finns nedan.

Remissen från vårdcentralen skickas elektroniskt. När den skickas ska det vara noterat om drop-in kan vara aktuellt för dig.
Någon enstaka läkarmottagning har pappersremiss och om du är aktuell för drop-in, så får du med dig remissen i handen som du sedan lämnar vid anmälan på röntgenavdelningen. Remissen får inte vara äldre än två veckor. Medtag legitimation eller körkort.

När du kommer för besök, antingen med bokad tid eller för drop-in, ska du inte anmäla dig i Alingsås lasaretts centralreception.
Gå istället till höger i huvudentrén, se skyltning Röntgen, och anmäl dig i röntgenavdelningens reception.

Väntetiderna kan variera beroende på patienttillströmningen. Vid mycket långa väntetider på drop in-mottagningen kan den komma att stängas innan kl 15.00. När detta uppstår får du besked om det när du anmäler dig.

Drop-in

Drop-in, icke akut undersökning

Drop-in gäller alla patienter från primärvården. Patienten ska ha fyllt 16 år, inte kräva speciell omvårdnad och kunna medverka vid undersökningen.

Remiss märkt "Drop-in" skickas för undersökning av lungor och skelett   (hals-, bröst- och ländrygg, höft, bäcken, knän etc samt småskelett). Det gäller i första hand en undersökning men även kombinerade undersökningar så som hand och handled, fot och fotled osv.

Undersökningar som inte är aktuella för drop-in är: skelettundersökning av skalle, käkleder, bihålor, sacroiliacaleder samt skolios. Datortomografi-, ultraljud-, eller magnetkameraundersökningar ingår inte heller i drop-in.

Drop-in är öppet onsdagar kl 08.30 - 17.00.

Remissen får inte vara äldre än fyra veckor. Om patient inte utnyttjat remissen inom fyra veckor avslutas den med svar till remitterande enhet.

Efter avslutad undersökning skickas röntgensvar till inremitterande läkare cirka en vecka efter undersökningsdagen.

Drop-in är stängt veckorna runt jul och nyår samt under juni, juli och augusti.

Efter besöket

Svaret skickas till inremitterande läkare cirka en vecka efter undersökningen.

Besök oss

Drop in-mottagning

Onsdagar kl 08.30-17.00.

Ingen drop-in mottagning under juni, juli och augusti.
Ingen drop-in vecka 51, 52 och vecka 1. 

 

Tidsbeställda undersökningar och akuta undersökningar

Helgfri måndag-fredag 07:00-16:00, akuta undersökningar till kl 21.00 
Lördag och söndag, akuta undersökningar 08:00-21:00

 

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 83 Alingsås
Entréplan

 

Kontakt

Tidsbeställning

Tidsbokning för röntgenundersökningar
(Datortomografi-DT, ultraljud och slätröntgen)

Telefon 0322-22 63 42

Måndag:    08.30-12.00
Tisdag:      13.00-15.30
Onsdag:    13.00-15.30
Torsdag:    08.30-12.00
Fredag:      09.00-11.00

Tidsbokning för undersökningar på MR
(Magnet Resonans)

Telefon 0322-22 66 73

Måndag:     08.30-11.00
Onsdag:     08.30-11.00
Torsdag:    08.30-11.00

 

Övriga frågor

0322-22 66 50

Måndag-fredag 07:30-16:00

E-post:

 

zwv|omv5itH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m