Om Alingsås lasarett

Närhet, öppenhet, dialog och trygghet är viktiga ord på Alingsås lasarett - Vi är bra på närsjukvården, vi har bredden och fokuserar på helheten.

Vid lasarettet bedrivs sluten vård inom medicin, kardiologi, kirurgi, urologi och ortopedi. Det finns Akut/Jourmottagning med operation, IVA och anestesi och smärtmottagning samt öppenvårdsmottagningar för gynekologi och öron. Lasarettet har en röntgenavdelning, en serviceenhet samt enheter för rehabilitering och specialistmottagningar.    
 

Öppet dygnet runt

Tillgängligheten är hög med service 24 timmar om dygnet, året runt. Akuta undersökningar utförs samma dag.

Främjar hälsa

Sjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Detta innebär att sjukhuset arbetar aktivt för att hjälpa patienter, personal och befolkningen i närområdet att uppnå en mer hälsofrämjande livsstil. Sjukhuset är rökfritt sedan flera år.

Samverkar med omgivande samhälle

Sjukhuset samverkar med kommuner och primärvård i närområdet med inriktning att ha en gemensam helhetssyn för patientens väg genom vården.

I siffror..

På sjukhuset arbetar drygt 700 personer och det finns cirka 100 vårdplatser. Upptagningsområdet omfattar 100 000 invånare och vi har cirka 50 000 besök per år. Av dessa är 25 000 akuta besök.

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m