För patienten

FAR®

Kan man få fysisk aktivitet på recept?
Ja, det kan patienter på Alingsås lasarett.
FaR står för ”Fysisk Aktivitet på Recept” och är en behandlingsmetod där syftet är att långsiktigt öka patientens fysiska aktivitet och därigenom förebygga eller behandla en rad olika sjukdomar.

Temaföreläsningar

Alingsås lasarett har ett par gånger per år öppna föreläsningar för allmänheten som en del i sitt hälsofrämjande arbete. Genom att sprida kunskap bidrar sjukhuset till att skapa ökad hälsovinst för patienter. Temaföreläsningarna annonseras på hemsidan, under nyheter samt i lokaltidningarna.

Hälsotrappa

HälsotrappaPå Alingås lasarett vill vi få patienter och medarbetare att välja trappan före hissen för hälsans skull. Vi erbjuder  en upplevelse med naturanslag genom färg, form, ljus och ljud.

För alla barn! Lyssna särskilt efter grodfåglar och titta på kul konst på vägen upp till barn- och ungdomsmottagningen. 

 

Vinterträdgård

I anslutning till hälsotrappan finns Vinterträdgården och tillsammans skapar de en gemensam upplevelse med naturinslag. I Vinterträdgården finns en plats för patienter och anhöriga att få ro och avkoppling under sitt besök på lasarettet. 

Rökfri miljö

Vårt sjukhusområde har en rökfri miljö för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Rökstopp inför operation Hösten 2009 införde vi så kallat rökstopp inför operation för en bättre och snabbare läkningsprocess. Patienter kommer informeras om fördelarna med att hålla upp med rökning inför en operation.

Hälsofrämjande logoped  

Sedan oktober 2007 har Logopedmottagningen en hälsofrämjande logoped som arbetar för att öka kompetensen hos de personer som möter barn och ungdomar i deras vardag. Tillsammans med barnhälsovård, förskola och skola bygger vi upp en modell för att på tidigt stadium fånga upp barn med svårigheter inom områdena tal-, röst-, oralmotorik-,stamning och språk.

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m