Sjukhusstyrelsen

Ledamöter

Mandatperiod 2015-01-01-- 2018-12-31

E-post till styrelsen:  

  • Ingvar Frid, - tillförordnad ordförande (L)
  • Stefan Kristiansson (ordförande), (MP)   - sjukskriven
  • Gert-Inge Andersson, vice ordförande, (S)
  • Marlene Segerson, (S)
  • Dennis Jeryd, (S)
  • Anneli Rhedin, (M)
  • Eva Andersson, (C)

Ersättare

Eva Nihlblad, (S)
Dan Björk, (M)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Sekreterare

Ulla Andersson 
Tfn 0322-22 61 23

Handlingar

Handlingar och Protokoll

2015- 2017

Arkiv handlingar och protokoll

2013 och 2014

2012

uiqt|wBitqvo{i{{|%yzmt{m5itH%vozmoqwv5{mitqvo{i{{|%yzmt{m5itH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m