Styrelsen för Alingsås lasarett

Det är styrelsens ansvar att sjukhusets verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens. Styrelsen ser till att verksamheten bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut samt enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden.
Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Ledamöter i styrelsen för Alingsås lasarett

E-post till styrelsen:  

 

Dokument

Reglemente

Delegationsordning

Handlingar

Handlingar och Protokoll

2015- 2017

Arkiv handlingar och protokoll

2013 och 2014

2012

uiqt|wBitqvo{i{{|%yzmt{m5itH%vozmoqwv5{mitqvo{i{{|%yzmt{m5itH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m