Vision

Alingsås lasarett - Framtidens närsjukhus

Värdegrund

Alingsås lasarett har en värdegrund som utarbetats och beslutats tillsammans med verksamheterna på sjukhuset. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete och speglar de värderingar som Alingsås lasarett har och vill förmedla till patienter, medarbetare och samhället i övrigt.

 • På Alingsås lasarett har alla människor lika värde.
 • Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.
 • Medarbetarna är professionella och skapar närhet till patient och anhöriga utan att vara privata.
 • Vi respekterar varandra, är delaktiga i och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett.


  Uppdrag och verksamhetsidé

  Alingsås lasarett är ett närsjukhus med akutsjukvårdsuppdrag till befolkningen i Mittenälvsborg.
  Alingsås lasarett har även regionala uppdrag.
  Alingsås lasarett ska tillhandahålla Sveriges främsta närsjukvård genom att:
  - erbjuda sjukvård dygnet runt i samarbete med andra vårdgivare
  - erbjuda säker vård som är jämlik och jämställd
  - erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård
  - utveckla och pröva nya metoder och  arbetssätt med ett hälsofrämjande synsätt
  - arbeta med ständiga förbättringar

  uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m