Sjukhusledning

Hans Holmberg är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en sjukhusledningsgrupp som består av verksamhetscheferna för de olika klinikerna och sjukhusdirektörens stab. Sjukhusledningen sammanträder varannan tisdag ojämna veckor med uppehåll för julhelgerna och semesterperioden under sommaren.

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
E-post:   

Jeanette Bokelund, HR-chef
E-post:  

Karin Looström Muth, utvecklingschef
E-post:  

Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef
E-post:  

Per Wiger, chefläkare
E-post:  

Kristina Stålberg, Kommunikatör
E-post:  

Ulla Andersson, chefssekreterare
E-post:  

Christina Nyström, chef för Kliniken för Akutmottagning och administration
E-post:  

Annette Nyberg, t.f. chef för Anestesikliniken
E-post:  

Henrik Jonsson, chef för Kirurg- och Ortopedkliniken
E-post:  

Susanne Lidén, chef för Medicinkliniken
E-post:  

 

uiqt|wBpiv{5o5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mpiv{5o5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmivm||m5jwsmt}vlH%vozmoqwv5{mrmivm||m5jwsmt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tww{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5tww{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijzqmt{{wv4nzmlzqs{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5oijzqmt{{wv4nzmlzqs{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{mxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{|itjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5k5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5k5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm||m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mivvm||m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5x5rwv{{wvH%vozmoqwv5{mpmvzqs5x5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5tqlmvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5tqlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m