Kommittén för mänskliga rättigheter

Sidan kommer att arkiveras 2017-04-22 om sidan inte uppdateras.

Kommittén för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2011 och är Västra Götalandsregionens svar på hur den regionala nivån tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.

Gruppbild kommittén för rättighetsfrågor.

Överst från vänster:
Elise Norberg Pilhem, Jessica Wetterling, Lars Åke Carlsson, Kristina Grapenholm (ordförande), Stig-Olov Tingbratt, Nicola Hesslén, Kristina Körnung, Gunilla Lindell

Sittande från vänster:
Peter Legendi (vice ordförande), Malva Ahlstedt, Mussa Selim, Rasha Riad Sandén, Bosse Parbring

Frånvarande: 
Patrik Karlsson

Unik i sitt slag

Kommittén har ett unikt uppdrag att stödja och utveckla ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter. Syftet är att förbättra Västra Götalandsregionens kapacitet att leva upp till sina skyldigheter enligt de mänskliga rättigheterna.

Kommittén ska också motverka diskriminering och uppmärksamma brister i samhället som gör att grupper med svagt skydd blir utsatta, och på så sätt främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på lika villkor.

Breddat uppdrag för ny kommitté

Kommittén består av nio ledamöter och fem ersättare. Kommittén ersätter den tidigare handikappkommittén och tar över dess ansvarsområden. 

uiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{m