Vision och uppdrag

Vår vision

Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i fokus.

Vårt uppdrag

Vi skapar hälso-och sjukvård av högsta kvalitet genom att:

  • utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa och för att hushålla med resurserna
  • arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att invånarna kan hålla sig friska längre, undvika sjukdom, ha god hälsa och uppleva hög livskvalitet
  • utveckla sammanhålla vårdprocesser och samverka med övriga vårdaktörer för att kunna erbjuda den bästa vården
  • erbjuda goda möten i vården så att patienter och närstående känner sig professionellt omhändertagna
  • vara en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och har förutsättningar att göra ett gott arbete
  • utveckla och aktivt ta del av ny kunskap
uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m