Om sjukhuset

Frölunda Specialistsjukhus bedriver planerad specialistsjukvård med femdygnsvård. Vården karakteriseras av mycket goda medicinska resultat och hög tillgänglighet. En förtroendefull dialog med våra patienter skapar det högsta förtroendet för vårt sjukhus. 

Vision

Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i fokus.

Fokusområden

Medborgare - Den mest attraktiva vårdgivaren, det självklara valet
Verksamhet - Värdeskapande processer med föredömliga resultat
Medarbetare - Den mest attraktiva arbetsplatsen
Ekonomi - Ekonomi i balans med utrymme för utveckling

Personal

Sjukhuset har drygt 200 anställda.

Historia

Sjukhuset invigdes 1968 och har fungerat för befolkningen som ett närsjukhus.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m