Frölunda Specialistsjukhus kultur

Vår kultur

Vårt arbete utgår från patienternas och de närståendes behov och förväntningar där:

  • patienter och närstående alltid känner sig välkomna
  • patienten är en medaktör i sin vård och behandling
  • teamarbetet är en viktig förutsättning att nå bästa möjliga resultat
  • alla medarbetare strävar efter att ständigt utveckla vården 
  • sjukhusets enheter samverkar med varandra och andra vårdgivare
  • verksamheten präglas av ett hälsofrämjande förhållningssä
uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m