Miljö

Regionfullmäktige har fastställt ett nytt miljöpolitiskt program för miljöarbetet 2014-2016 i alla Västra Götalandsregionens verksamheter. Det har den tidigare miljöpolicyn som grund, men innehåller konkreta och mätbara miljömål

Ansvar och organisation

Varje förvaltning och bolag ansvarar för sitt eget miljöarbete enligt lagstiftning och andra styrdokument. Det är chefens ansvar att aktivt se till verksamhetens nämnd eller styrelse förverkligar Västra Götalandsregionens miljöprogram och budget, beslutar om miljöledningssystem och handlingplaner eller motsvarande och ser till att det finns kompetens och resurser för miljöarbetet.

Miljöarbetet på Frölunda Specialistsjukhus

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet som ska bedrivas systematiskt och strukturerat

Vår ambition är att Miljöledningssytemet hålls levande och används aktivt.

Vi ska vara öppna om vår miljöpåverkan och om vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, uppdragsgivare, samarbetspartner och andra intresserade.

Miljöarbetet ska integreras i vår dagliga verksamhet i enlighet med vårt Miljöledningsystem

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m