Sjukhusledning

Madeleine Andersson är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Till stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en sjukhusledningsgrupp. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka med uppehåll under semesterperioden under sommaren.

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson,
HR-chef Charlotta Moberger
Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson
Utvecklingschef Lisa Sohlberg
Verksamhetschef Matilda Berntsson
IS/IT-ansvarig/SIS-funktion Urban Ekström Nätt
Chefläkare Philipp Meijering
Vårdenhetschef Anne-Marie Bernesjö
Vårdenhetsöverläkare Ulf Eklund

uiqt|wBivvm4uizq5n%yzpwtuH%vozmoqwv5{mivvm4uizq5n%yzpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m