Vårt servicelöfte

Frölunda Specialistsjukhus arbetar för att ge bästa möjliga vård till dig som patient.

Service

Vi vill att du ska vara nöjd med den service vi ger dig. Vi tar fortlöpande del av patienternas erfarenheter genom samtal, i patientdialoger, enkäter men också patientdagböcker. Viktiga faktorer som då återkommer är bemötande, information, delaktighet och tillgänglighet. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå dina behov och önskemål inom de möjligheter vi har som sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Bemötande

Vi vill att du ska bli nöjd med ditt möte med oss. När du är patient hos oss kommer du bli behandlad med värdighet och respekt. Vi önskar att du möter oss och dina medpatienter på samma sätt. Du får vård och behandling oavsett bakgrund, ålder och funktionsnedsättning.

Information

Vi vill att du ska förstå informationen om dina symtom, din diagnos, behandling och förväntade resultat. För att vi ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att du informerar oss om din hälsa, levnadsvanor och dina eventuella läkemedel. Om du inte förstår den information du fått vill vi att du berättar det så att vi kan förbättra oss.

Delaktighet

Vi vill ge dig en specialistvård som tar hänsyn till hela din situation. Din behandling är ett samarbete mellan dig och oss. Det är viktigt att du deltar i din behandling genom att ställa frågor och vara med i beslut. Du har rätt att acceptera eller välja bort den behandling som erbjuds dig.

Tillgänglighet

Vi vill att det skall vara lätt att nå oss och vi försöker undvika onödig väntan. Vi arbetar aktivt med våra väntetider i telefon och väntrum. Du kan hjälpa oss genom att alltid höra av dig om du får förhinder, varje uteblivet besök ökar vårdköerna.

Synpunkter

Ge röst åt dina synpunkter Det är viktigt att vi får reda på hur du upplever vården hos oss. Du kan tala med oss när du är här, fylla i en ”dialogblankett” eller ringa till oss på telefonnummer 031-342 50 16. Vi lovar att följa upp och höra av oss till dig.
 

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m