Rökfritt sjukhus

Rökfritt sjukhus innebär för dig som patient, att det inte är tillåtet att röka inom sjukhusets lokaler. Du bör också undvika att röka utanför sjukhusets entré.  Samma regler gäller för personalen som inte tillåts röka på sin arbetstid. Du som patient ska inte behöva mötas av röklukt.

Dofter

Du som besöker vården bör undvika, parfym, rakvatten och andra dofter som kan orsaka allvarliga besvär för allergiker och personer som har problem med starka dofter.

I Västra Götalandsregionen finns gemensamma riktlinjer som gäller dofter och tobaksrök i vården. Riktlinjerna innebär också att personal inom vården ska undvika parfym och liknande i arbetet.

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m