För besökare

Vårdavdelningens besökstider är mellan klockan 14.00 och 19.00. Av hänsyn till medpatienterna är antalet besökare begränsat till två per patient.

Blommor

Undvik att ta med starkt doftande blommor.

Parfym

Många människor är överkänsliga mot parfym och andra starka dofter. Vi är tacksamma om du som besökare tar hänsyn till det.

Rökfritt sjukhus

Rökfritt sjukhus innebär att för dig som patient att det inte är tillåtet att röka inom sjukhuset. Du bör också undvika att röka utanför sjukhusets entré. Samma regler gäller för personalen som inte tillåts röka på sin arbetstid. Hela sjukhuset är rökfritt.

Via Tillgänglighetsdatabasen kan du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information, få hjälp innan du besöker  våra lokaler.

 

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m