Otillåtet att fotografera och filma i vården

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Inom Västra Götalandsregionen är det generellt inte tillåtet att filma eller fotografera i hälso- och sjukvårdens lokaler utan särskilt medgivande. Undantag kan beslutas av förvaltningschefen. Syftet med riktlinjerna är att skydda vårdpersonalens och patienternas integritet och säkerhet. Riktlinjerna är beslutade av regionstyrelsen i oktober 2009.

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m